ยิงโฆษณา Instagram

เป็นแพลตฟอร์มสำหรับบางธุรกิจของคุณจะถูกสร้างภาพจำให้ลูกค้า เปิดการมองเห็น จนกลายเป็นลูกค้าของคุณในวันใดวันหนึ่ง และที่สำคัญเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในหมวดหมู่ของคุณ ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีโอกาสตัดสินใจซื้อมากขึ้น ผ่านสตอรี่ และการเลื่อนบนฟีดของผู้ใช้

ราคาเริ่มต้น

5,900 บาท

หรือคลิกเพื่อ ดูบริการที่เกี่ยวข้อง

บริการแนะนำ

Edit Template