ยิงโฆษณา Facebook

ดูแลการโปรโมท ระยะเวลา 1 เดือน , วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด , ปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณาให้เหมาะสม (Ads Optimization) , รายงานผลการตอบรับประจำสัปดาห์ (Weekly Report) , รายงานผลการตอบรับประจำเดือน (Monthly Report)
มีผู้ใช้ทุกวันเป็นแพลตฟอร์มสังคมที่นิยมมาก จะดีแค่ไหนหากเขาเจอร้านค้า หรือ ธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องทำการค้นหาใดๆ บน Facebook เลยธุรกิจของคุณจะถูกสร้างภาพจำให้ลูกค้า เปิดการมองเห็น จนกลายเป็นลูกค้าของคุณในวันใดวันหนึ่ง และที่สำคัญเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในหมวดหมู่ของคุณ ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีโอกาสตัดสินใจซื้อมากขึ้น

ราคาเริ่มต้น

5,900 บาท

หรือคลิกเพื่อ ดูบริการที่เกี่ยวข้อง

บริการแนะนำ

Edit Template